Guarantee your satisfaction ,with sadra's production

درباره صدرا الکترو مهبد

شرکت صدرا الکترو مهبد تولیدکننده موادشیمیایی

۱۳۸۸

شرکت صدرا الکتنرو مهبد، تولید کننده مواد شیمیایی، در سال 1388 با هدف تولید محصوالتی همچون سود مایع،کلر، اسید کلریدریک،آب ژاول در زمینی به مساحت 000،30 متر مربع در مدت کمتر از 2 سال در شهرک صنعتی محمودآباد واقع در قم راه انداری شد.

۱۳۹۴

ین شرکت توسط 120 نفر از متخصصین و مهندسین و با به روزترین و آخرین تکنولوژی تولید کلر آلکالی )ممبران( به آغاز تولید محصوالت خود پرداخت.

۱۳۹۸

این سازمان توانست با جذب بیش از 220 نفر از متخصصین مجرب ، ضمن تامین نیاز مصارف داخلی ، فعالیت های خود را گسترش داده و حضور موفقیت آمیزی در بازارهای بین المللی داشته باشد.

۱۳۹۸

این سازمان توانست با جذب بیش از 220 نفر از متخصصین مجرب ، ضمن تامین نیاز مصارف داخلی ، فعالیت های خود را گسترش داده و حضور موفقیت آمیزی در بازارهای بین المللی داشته باشد.

هدف ما

بهترین محصولات شیمیایی با تضمین کیفیت و توسعه همکاری خود با سایر شرکت ها و تجار معتبر در سراسر کشور و ئهدف این سازمان اراهمچنین گسترش فعالیت های بین المللی و در نهایت جلب رضایت کارکنان و مشتری است

ماموریت ما

شرکت صدرا الکترو مهبد با تلاش روز افزون خود در به کارگیری علوم و فناوری برای تامین هر آنچه برای پیشرفت بشر ضروی است قدم برمیدارد.