Guarantee your satisfaction ,with sadra's production

عن الشركة صدرا الکترو مهبد

الشركة المصنعة للمواد الكيميائية صدرا الکترو مهبد

هدف ما

هدف این سازمان ارائه بهترین محصولات شیمایی با تضمین کیفیت و توسعه همکاری خود با سایر شرکت ها و تجار معتبر در سراسر کشور و همچنین گسترش فعالیت های بین المللی و در نهایت جلب رضایت کارکنان و مشتری است

ماموریت ما

شرکت صدرا الکترو مهبد با تلاش روز افزون خود در به کارگیری علم و فناوری برای تامین هر آنچه برای پیشرفت بشر ضروی است قدم برمیدارد.